Trách nhiệm của 1 bên trong điều kiện bất khả kháng.

Doanh nghiệp hỏi: Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xe vận tải với khách hàng A (Gọi tắt là bên A). Nội dung dịch vụ là cho thuê xe vận chuyển theo tháng (bao gồm cả lái xe). Xe ô tô tải và lái xe của công ty sẽ đặt tại […]