luật sư tư vấn hợp đông

Luật sư tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại

Hợp đồng là luật giữa các bên, việc tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại của các luật sư sẽ hỗ trợ cho các doanh nhân an toàn về mặt pháp lý. Các luật sư tư vấn bằng kinh nghiệm, kiến thức pháp lý sẽ đưa ra một bản dự thảo hợp […]

Tư vấn và rà soát hợp đồng

Rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác […]

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ, TẬP NGHỀ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu hỏi: Chúng tôi được biết, Điều 25 của Bộ Luật lao động 2019 thì thời gian ký hợp đồng thử việc đối với lao động chưa qua đào tạo cao đẳng nghề thì chỉ có 2 mức ký hợp đồng thử việc là 30 ngày và 06 ngày. Vậy đối với trường hợp người […]

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ LÀM VIỆC

Câu hỏi: Hiện bên chúng tôi có nhu cầu thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo ban đầu đối với người lao động và sinh viên thực tập tại công ty có trả chi phí. Vì vậy chúng tôi có những câu hỏi sau: Luật sư xem giúp là bên chúng tôi cần hoàn […]