Trách nhiệm của 1 bên trong điều kiện bất khả kháng.

Doanh nghiệp hỏi: Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xe vận tải với khách hàng A (Gọi tắt là bên A). Nội dung dịch vụ là cho thuê xe vận chuyển theo tháng (bao gồm cả lái xe). Xe ô tô tải và lái xe của công ty sẽ đặt tại […]

Về ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng dịch vụ

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến ký kêt Hợp đồng dịch vụ thuê kho với đối tác khác. Trong hợp đồng thể hiện bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật. Nội dung hơp đồng sẽ có điều khoản các ngôn ngữ được thể hiện trong HĐ có giá như pháp lý […]

luật sư tư vấn hợp đông

Luật sư tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại

Hợp đồng là luật giữa các bên, việc tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại của các luật sư sẽ hỗ trợ cho các doanh nhân an toàn về mặt pháp lý. Các luật sư tư vấn bằng kinh nghiệm, kiến thức pháp lý sẽ đưa ra một bản dự thảo hợp […]

Tư vấn và rà soát hợp đồng

Rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ rà soát Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác […]