Tư vấn chuyển đổi khoản vay

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội, có một vấn đề liên quan đến khoản vay nước ngoài cần hỗ trợ pháp lý như sau: Ngày 16/05/2020, chúng tôi có ký Thỏa thuận vay có thể chuyển đổi với nước một Công ty nước ngoài có giá trị […]