Đăng ký bản quyền tác giả bài hát

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả bài hát

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Nay tôi có sáng tác một bài hát thì cho tôi hỏi thủ tục để tôi có thể làm đơn đăng ký bảo hộ được bài hát của tôi là gì? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch […]