Hợp đồng mua bán qua sàn giao dịch bất động sản có hiệu lực khi thỏa mãn điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Khánh, ở Hà Nội. Gia đình mình có giao dịch mua bán với gia đình ông X qua sàn giao dịch bất động sản. Xin hỏi: Hợp đồng mua bán qua sàn giao dịch bất động sản có hiệu lực khi thỏa mãn điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua.

Liên quan đến hợp đồng mua bán qua sàn giao dịch bất động sản thì theo quy định tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đây được xác định là hợp đồng kinh doanh bất động sản. Về điều kiện đối với loại hợp đồng này được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 17 như sau:

2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Dựa theo quy định trên, đối với các hợp đồng kinh doanh bất động sản giữa các bên là “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên…” theo Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì phải tiến hành công chứng, chứng thực.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan