Ký kết hợp đồng lao động với người cao tuổi

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi muốn mời một giám đốc điều hành đã nghỉ hưu quay lại làm việc vì người này có kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn giỏi. Tuy nhiên, người này đã 61 tuổi. Xin hỏi luật sư, công ty tôi có được phép ký hợp đồng lao động với người này không? Nếu có thì thời hạn của hợp đồng là bao lâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Từ những thông tin bạn đưa ra, có thể nhận thấy người mà công ty bạn muốn mời quay trở lại làm việc là người cao tuổi.

Theo đó, căn cứ Điều 167 Bộ luật lao động 2012, việc sử dụng người lao động cao tuổi được quy định như sau:

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

  1. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.
  2. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc”.

Như vậy, công ty bạn có thể mời người này quay trở lại làm việc, miễn là công ty bạn đảm bảo được các quyền lợi cho người lao động cao tuổi mà pháp luật đã quy định.

Về thời hạn của hợp đồng, Bộ luật lao động 2012 không quy định giới hạn về loại hợp đồng ký kết với người lao động cao tuổi. Pháp luật chỉ quy định nếu người lao động có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh thì hai bên hoàn toàn có thể kéo dài hợp đồng lao động mà không giới hạn về thời gian, cũng như có thể chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động không còn đảm bảo về sức khỏe theo quy định tại điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động:

"Điều 6. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

  1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
  2. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động".
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan