Liên hệ báo chí

Các cơ quan truyền thông mong muốn phỏng vấn các luật sư vui lòng liên hệ :

LS Nguyễn Thanh Hà - Luật sư trong hoạt động thông tin và truyền thông
NGUYỄN THANH HÀ

Chủ tịch / Luật sư điều hành

Luật sư giỏi Nguyễn Thị Thu - Công ty SbLaw
Nguyễn Thị Thu

Luật sư / CEO