Quy hoạch điện VIII: Đặt mục tiêu phát triển mạnh năng lượng tái tạo

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt Quy hoạch điện VIII). Quy hoạch điện VIII quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp […]

Điểm mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Ngày 04/03/2022, Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và sửa đổi Thông […]