Luật doanh nghiệp sửa đổi

Vào ngày 17/06/2020 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua bản dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi. Với 10 Chương và 218 Điều, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) có những nội dung thay đổi đáng chú ý như sau: 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp […]

Rút vốn đầu tư ra khỏi Việt Nam

Điểm mới tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Tại Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, chiều 18/6, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được thông qua với 92,75% đại biểu bấm nút tán thành. Luật Đầu tư theo phương thức đối […]