Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Sau khi dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) được đưa ra đã được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận và giới chuyên gia. Trong đó dự thảo sửa đổi, bổ sung thêm rất nhiều quy định nhằm phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ, thị […]

Tìm luật sư tranh tụng giỏi tại tòa án

Việc tìm và thuê luật sư tranh tụng giỏi tại toà án là việc rất quan trọng, giúp bảo vệ tốt nhất các quyền lợi của thân chủ trong trường hợp phải giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại tòa. Luật sư có vai trò rất quan trọng trong các vụ án khi họ tham […]

Tìm luật sư giỏi giải quyết tranh chấp tại tòa án

Khi tổ chức và cá nhân có tranh chấp trong dân sự, kinh doanh, lao động… thì cần tìm các luật sư giỏi để giải quyết Công ty Luật SB Law được Bộ tư pháp và sở tư pháp cấp giấy phép hoạt động, có đủ khả năng để cung cấp dịch vụ pháp lý […]