Xử lý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, viết tay nhưng chưa công chứng, chứng thực

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp tư nhân, có ký hợp đồng viết tay nhận chuyển nhương quyền sử dụng đất và chỉ là giấy viết tay, không có chứng thực, chúng tôi đã thanh toán hết tiền cho bên kia rồi.
Nếu họ không chịu thực hiện nghĩa vụ giao đất thì chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Trả lời: Về việc hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, viết tay nhưng chưa công chứng, chứng thực thì cách thức sẽ xử lý như sau:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 129, Bộ luật dân sự 2015: " Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.
Nếu bên kia không chịu thực hiện nghĩa vụ thì doanh nghiệp có thể khởi kiện ra tòa và yêu cầu tòa công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan