Thủ tục chuyển nhượng tên miền internet

Theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá thì Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng là các tên miền quốc gia Việt Nam có đuôi “.vn” […]

Tên miền “.vn” đã có thể chuyển nhượng hợp pháp

Nhu cầu chuyển nhượng tên miền đã xuất hiện từ lâu nhưng do các quy định thiếu đồng bộ (nhất là thuế chuyển nhượng) nên các giao dịch trước đây chưa thể thực hiện một cách chính thức, công khai. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn […]

Tranh chấp tên miền

1. Tên miền là gì? Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. 2. Có bao nhiêu loại tên miền? Tên miền bao gồm: Tên miền cấp cao nhất, gồm: a) Tên miền chung cấp cao […]

Nguyên tắc bảo hộ tên miền

Hiện nay, nguyên tắc bảo hộ tên miền đang được áp dụng tại Việt Nam và tại phần lớn các quốc gia trên thế giới là nguyên tắc “Đăng ký trước thì được quyền sử dụng trước” (first to file first to serve). Theo nguyên tắc này, mọi chủ thể sẽ được cấp đăng ký […]