Đưa doanh nghiệp FDI lên sàn – hạn chế chuyển giá, trốn thuế

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về đưa các doanh nghiệp FDI lên sàn. Dưới đây là nội dung chi tiết: Việc các doanh nghiệp FDI “đưa mình” lên sàn, bán đi cổ phiếu cũng là một cách làm đa dạng hoá […]

Đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Hiện nay, công ty cổ phần càng ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của các doanh nhân khi thành lập doanh nghiệp. Theo đó, công ty cổ phần được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều […]

Quy định lưu chứng từ sau khi giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp FDI, chúng tôi đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, Chúng tôi muốn hỏi về các quy định lưu trữ hồ sơ, giấy tờ sau giải thể? Các quy định về hủy tài liệu doanh nghiệp sau khi có quyết định giải thể cụ thể như […]