Từ nghị trường đến quốc hội

Khó khăn về hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 201 của Luật SHTT, giám định SHTT là lĩnh vực chuyên môn được đánh giá phức tạp, nên quy định về điều kiện kinh doanh và hành nghề trong lĩnh vực này đòi hỏi các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện rất khắt khe, đặc biệt […]

Một số sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến sở hữu công nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2018

Thông tư số 01/2007/TT-KHCN được ban hành ngày 14/02/2007 nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Thông tư trên đã được sửa đổi ba lần theo các […]

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp gồm những gì? Theo Điều 149 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Điểm 9 Thông tư số 18/2011/BKHCN-SHTT thì: Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải gồm […]

Quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh kẹo. Công ty tôi đã tiến hành sản xuất sản phẩm bánh quy của mình từ ngày 14/6/2017 nhưng chưa hề đăng kí kiểu dáng công nghiệp. Hiện nay, một công ty cũng hoạt động sản xuất kinh […]