Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tự chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện sửa […]