Quy định về cấp phó bản cấp lại văn bằng bảo hộ

Quy định về cấp phó bản hay cấp lại văn bằng bảo hộ

Cấp phó bản Văn bằng Bảo hộ trong trường hợp quyền Sở hữu Công nghiệp (SHCN) thuộc sở hữu chung sẽ được thực hiện bằng cách cấp Văn bằng Bảo hộ cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách. Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải […]