Nghị định 12/2024/NĐ-CP

Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi NĐ 44/2014/NĐ-CP về giá đất và NĐ 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Tải văn bản tại đây CHÍNH PHỦ ________Số: 12/2024/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính […]

Công văn số 242/BCT-TTTN

Điều hành kinh doanh xăng dầu

Ngày 11/01/2024, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 242/BCT-TTTN công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế […]

Danh sách công văn

Công văn 5650/TCT-CS về thời điểm lập hoá đơn

Công văn số 5650/TCT-CS là một thông tư quan trọng từ Tổng Cục Thuế, tập trung vào việc hướng dẫn về thời điểm lập hoá đơn trong quá trình kinh doanh và quản lý thuế. Thông tư này được ban hành nhằm tối ưu hóa quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và […]

Luật về giá

Luật về giá được quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Công ty luật S&B xin

Xem chi tiết