Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. So với mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng tại Điều […]

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân và cơ chế kiểm tra chi phí sản xuất điện kinh doanh […]

Nghị định 12/2024/NĐ-CP

Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi NĐ 44/2014/NĐ-CP về giá đất và NĐ 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Tải văn bản tại đây CHÍNH PHỦ ________Số: 12/2024/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính […]

Công văn số 242/BCT-TTTN

Điều hành kinh doanh xăng dầu

Ngày 11/01/2024, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 242/BCT-TTTN công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế […]