Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất đầu tư Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy đến 2030.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất đầu tư Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy đến 2030.

Ngày 09/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 612/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Cụ thể như sau: Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà […]

Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong hệ thống VBQPPL

Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc trong hệ thống VBQPPL

Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 603/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như sau: […]

Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, Dự thảo Nghị định có một số điểm nổi bật sau: 1. Dự thảo Nghị định bỏ các quy định về đăng ký hộ kinh […]

Khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển

Khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển

Ngày 01/07/2024, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 811/QĐ-BGTVT 2024 ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam.  Quyết định quy định các mức giá, khung giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với dịch vụ bốc dỡ container nội địa, nhập […]