Hợp đồng góp vốn có phải công chứng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Khi soạn thảo một hợp đồng giữa các bên về việc góp vốn để kinh doanh thì có cần thiết phải có người làm chứng hoặc có cần thiết phải có công chứng không?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tài sản góp vốn như sau:

"Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn”.

Căn cứ vào các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi chưa thể xác định được chủ thể góp vốn là ai cũng như đối tượng góp vốn là gì. Do đó không thể khẳng định chắc chắn rằng hợp đồng góp vốn này có bắt buộc phải công chứng hay không.

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định về Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Như vậy, nếu bạn thực hiện việc góp vốn mà tài sản góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hợp đồng góp vốn này bắt buộc phải thực hiện công chứng.

Để tránh sau này có tranh chấp phát sinh thì cách tốt nhất là bạn nên đi công chứng hợp đồng góp vốn này, dù pháp luật có bắt buộc hay không.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan