Tư vấn thủ tục yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi (bên bán) vừa ký hợp đồng trị giá 2 tỷ với công ty X (bên mua), theo như thỏa thuận trong hợp đồng thì sau khi công ty X thanh toán 50% số tiền của lô hàng thì công ty tôi sẽ tiến hành giao hàng. Tuy nhiên để hạn chế rủi ro thì bên mua có yêu cầu công ty tôi phải được một ngân hàng bảo lãnh. Vậy việc mua bán giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau có thể thực hiện bảo lãnh ngân hàng được không hay chỉ các hợp đồng với đối tác nước ngoài mới được bảo lãnh. Và nếu muốn thực hiện việc bảo lãnh thì công ty tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 335 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc bảo lãnh như sau:

“1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì phía bên mua yêu cầu công ty bạn phải có bảo lãnh ngân hàng, trong đó ” Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh”.

Việc bảo lãnh ngân hàng được thực hiện đối với cả các doanh nghiệp kí hợp đồng trong nước và nước ngoài. Để yêu cầu ngân hàng bảo lãnh cho việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình thì công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị bảo lãnh;

– Tài liệu về khách hàng, hồ sơ tài chính kinh doanh;

– Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;

– Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có);

– Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).

Sau khi nhận đủ hồ sơ, phía ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định các nội dung như: Tính đầy đủ hợp pháp, khả thi của dự án bảo lãnh; năng lực pháp lý của bên được bảo lãnh, hình thức bảo đảm; cũng như tình hình tài chính của bên xin bảo lãnh. Nếu thấy hợp lệ thì Ngân hàng sẽ ký hợp đồng bảo lãnh với công ty bạn và thông báo thư bảo lãnh cho bên mua. Nếu phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh thì ngân hàng sẽ thực hiên nghĩa vụ tài chính đối với bên mua thay cho công ty bạn sau đó công ty bạn sẽ có nghĩa vụ thanh toán nợ cho ngân hàng.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan