Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có phải công chứng, chứng thực không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có một mảnh đất ở quê không sử dụng nên muốn để lại cho người bác ruột. Xin hỏi luật sư, hợp đồng tặng cho mảnh đất đó giữa tôi và bác tôi có cần công chứng, chứng thực không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định, việc công chứng, chứng thực hợp đồng về quyền sử dụng đất là bắt buộc, trừ một số trường hợp kinh doanh bất động sản:

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Từ những căn cứ trên, có thể thấy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực vì hợp đồng tặng cho không thuộc vào trường hợp tại điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai. Trường hợp hợp đồng phải công chứng, chứng thực mà các bên không công chứng, chứng thực sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu lực của hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan