Hợp đồng lao động cá nhân là gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hưởng, ở Hải Dương. Theo tôi tìm hiểu thì có một loại hợp đồng xuất khẩu lao động là Hợp đồng lao động cá nhân, người lao động được ký trực tiếp với bên nước ngoài. Vậy hợp đồng lao động cá nhân là gì và khi nào thì được ký trực tiếp với bên nước ngoài?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 51 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 quy định:

“Điều 51. Hợp đồng cá nhân

1. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc.

2. Hợp đồng cá nhân bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Ngành, nghề, công việc phải làm;

b) Thời hạn của hợp đồng;

c) Địa điểm làm việc;

d) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

đ) Tiền lương, tiền công; tiền làm thêm giờ;

e) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

g) Chế độ bảo hiểm xã hội;

h) Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

i) Giải quyết tranh chấp”.

Theo đó, hợp đồng cá nhân là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa người lao động với bên nước ngoài về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài: đây là sự thỏa thuận trực tiếp giữa người lao động với bên nước ngoài về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Như vậy, bạn muốn ký hợp đồng xuất khẩu thì có thể ký trực tiếp với bên nước ngoài bạn có thể trực tiếp ký kết các hợp đồng quy định với các điều khoản cụ thể với một công ty nước ngoài nhằm thực hiện một công việc tại Việt Nam nhưng không được vi phạm pháp luật Việt Nam, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Các công việc mà bạn thực hiện tại Việt Nam sẽ tùy từng quan hệ pháp luật mà bị điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam còn quan hệ giữa bạn và công ty nước ngoài không tồn tại ở Việt Nam không được điều chỉnh bởi luật lao động Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan