Về ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng dịch vụ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến ký kêt Hợp đồng dịch vụ thuê kho với đối tác khác.

Trong hợp đồng thể hiện bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật. Nội dung hơp đồng sẽ có điều khoản các ngôn ngữ được thể hiện trong HĐ có giá như pháp lý như nhau.

Chúng tôi muốn thể hiện thêm rằng, trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì ngôn ngữ hợp đồng bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên để áp dụng xử lý. Tuy nhiên đơn vị đối tác, không đồng ý với điều khoản thêm này.

 

Ở góc độ pháp lý, SBLAW tư vấn giúp:

 

Hậu quả (nếu có) của việc không có ưu tiên ngôn ngữ tiếng Việt là gì?

 

Các quy định pháp lý hiện hành, liên quan đến hợp đồng kinh tế được diễn giải bằng 2 ngôn ngữ, quy định nào là bắt buộc, hoặc không bắt buộc.

 

Trả lời: Về vấn đề này, SBLAW trả lời như sau:

 

Luật pháp Việt Nam không có quy định về việc hợp đồng phải sử dụng ngôn ngữ nào và ngôn ngữ nào sẽ được ưu tiên sử dụng để giải thích trong trường hợp hợp đồng được soạn thảo với hai ngôn ngữ khác nhau và có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

 

Do đó, việc sử dung các ngôn ngữ nào trong hợp đồng cũng như ngôn ngữ áp dụng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thỏa thuận của các Bên.

 

Đối với các hợp đồng song ngữ và không ưu tiên sử dụng tiếng Việt trong trường hợp có tranh chấp, về khía cạnh pháp lý thì không ảnh hưởng.

 

Chỉ có điều, nếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ áp dụng thì sẽ thuận tiện hơn trong quá trình tố tụng tại Tòa (trong trường hợp có tranh chấp xảy ra) vì ngôn ngữ để xét xử và xử lý tranh chấp tại tòa án Việt Nam sẽ luôn là tiếng Việt.

 

Đồng thời, nếu ngôn ngữ ưu tiên áp dung là tiếng Việt thì cũng sẽ thuận tiện hơn khi các Bên làm việc với các cơ quan chức năng khác.

Xem thêm:

Tư Vấn Hợp Đồng

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan