TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG.

Luật sư Đỗ Xuân Thu, người có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn và giải quyết tranh chấp về tài chính ngân hàng có phần đào tạo cho các luật sư và chuyên viên pháp lý tại SBLAW với chủ đề: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG. Trong […]

Các quy định về bất động sản tại Việt Nam

Luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW có phần trình bày về các quy định về bất động sản trong buổi đào tạo nội bộ tại văn phòng cho các luật sư tư vấn. Sau đây là nội dung bài đào tạo: Các quy định về bất động sản tại Việt Nam  

Đào tạo nôi bộ tại SBLAW

Giới thiệu luật các tổ chức tín dụng

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại văn phòng luật SBLAW tại Hà Nội và Sài Gòn, các luật sư SBLAW đã có phần đào tạo về luật các tổ chức tín dụng. Phần đào tạo do các chuyên viên và luật sư tại Sài Gòn chuẩn bị và thuyết trình, ngôn ngữ trình bày […]

Tổ chức đại hội Hội đồng thành viên Công ty TNHH

Tổ chức đại hội Hội đồng thành viên Công ty TNHH

Ngày 9 tháng 01 năm 2018, luật sư Nguyễn Thị Thu, luật sư Điều hành SBLAW đã tổ chức buổi đào tạo về việc tổ chức đại hội hội đồng thành viên công ty TNHH. Buổi hội thảo có sự tham gia của toàn bộ bộ phận luật công ty SBLAW.