NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Câu hỏi: Công ty chúng tôi tại TP. HCM đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, chúng tôi cũng đã đăng ký nhãn hiệu của mình, hiện tại muốn mở rộng quy mô sang các tỉnh thành trong nước bằng cách nhượng quyền cho bên khác thì cho tôi hỏi với nghành […]

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Tôi phát hiện có một nhãn hiệu được nộp tại Việt Nam giống với nhãn hiệu mà tôi đã được cấp bằng tại Việt Nam. Vậy nếu tôi yêu cầu phản đối cấp bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu đó thì có giới hạn về thời gian hay không? Trả lời: Có. Căn […]

Tài nguyên môi trường

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2023/TT-BTNMT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. […]

Thuế, phí, lệ phí

Thuế, phí, lệ phí

Khoanh tiền thuế nợ Ngày 11/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 140/TCT-QLN về việc khoanh tiền nợ. Theo đó, trường hợp người

Xem chi tiết