Nên soạn hợp đồng gì khi đầu tư góp vốn thu lợi nhuận?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đang có dự án kinh doanh mới, có nhà đầu tư sẵn sàng góp vốn vào dự án và hưởng % trên lợi nhuận kinh doanh thu được. Bên họ yêu cầu soạn thảo hợp đồng. Vậy chúng tôi cần soạn hợp đồng gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp công ty của bạn có dự án kinh doanh nhưng không muốn thành lập tổ chức kinh doanh thì có thể lập hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 luật đầu tư năm 2014 quy định như sau:

“9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”.

Do đó trong trường hợp của bạn hợp đồng cần ký kết với nhà đầu tư là hợp đồng BBC

Căn cứ vào điều 29 luật đầu tư năm 2014 quy định về nội dung của hợp đồng BBC:

“1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật”.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan