Hoàn trả những gì đã nhận trong trường hơp tài sản gia tăng giá trị

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có câu hỏi gửi đến Luật sư: Tôi và ông H có giao kết hợp đồng mua bán nhà đất với nhau vào năm 2016, tôi là người bán còn ông H là người mua mảnh đất và ngôi nhà trên mảnh đất đó. Tôi và ông H giao dịch bằng giấy viết tay nhưng không công chứng, một thời gian sau ông H khởi kiện và yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu, sau đó cả hai chúng tôi phải thực hiện việc hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, do vậy ông H trả tôi mảnh đất và tôi hoàn trả lại tiền cho ông H. Nhưng hiện nay giá trị của mảnh đất và ngôi nhà được tăng lên do ông H sửa chữa và xây lại mới nhà. Nếu hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, tôi có phải trả phần tiền mà ngôi nhà tăng giá trị không? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 131 Bộ Luật Dân sự 2015, hệ quả pháp lý của việc giao dịch vô hiệu trên là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Đối với phần giá trị chênh lệch, thông thường đối với việc hoàn trả cho nhau mà bên hoàn trả làm giảm giá trị, hay hao mòn giá trị, bên hoàn trả phải trả chi phí đó. Trường hợp mà giá trị nhà đất tăng sau khi sửa chữa, cải tạo được hướng dẫn trong Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành, cụ thể theo điểm b.4 mục 2.2 Khoản 2 Điều 2 của Phần I tại Nghị quyết có giải thích:

“Nếu trong thời gian quản lý, bên mua đã cải tạo, sửa chữa nhà làm tăng giá trị nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất thì khi nhận lại nhà bên bán phải thanh toán cho bên mua phần giá trị tăng thêm đó, trừ trường hợp bên bán có phản đối hoặc cơ quan có thẩm quyền không cho phép mà bên mua vẫn cố tình cải tạo, sửa chữa.”

Theo đó, bạn vẫn phải thanh toán phần giá trị được tăng của nhà gằn liền đất nói trên cho ông H.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan