Hợp đồng giới thiệu khách hàng và hưởng hoa hồng môi giới

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là một doanh nghiệp của Việt Nam, chúng tôi có câu hỏi đề nghị luật sư SBLAW tư vấn như sau:

Trường hợp 1 công ty con của chúng tôi giới thiệu khách hàng cho 1 công ty con khác và hưởng hoa hồng trên phần giới thiệu đó thì có thể ký hợp đồng môi giới được không?

Đây liệu có thuộc vào kinh doanh có điều kiện gì không? Hay bất cứ công ty nào cũng có thể ký hợp đồng như vậy? (trên giấy phép kinh doanh của công ty không có chức năng môi giới hưởng hoa hồng)

Luật sư trả lời:

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, không có bất kỳ một văn bản pháp luật nào quy định rõ ràng về về vấn đề hợp đồng giới thiệu khách hàng này.

Trên thực tế chúng tôi nhận thấy thì các doanh nghiệp mặc dù không có đăng ký hoạt động kinh doanh về môi giới nhưng vẫn có thể ký hợp đồng môi giới hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, đây đều là những hoạt động không thường xuyên liên tục.

Chúng tôi có trao đổi với các bên chuyên về làm kiểm toán và tư vấn kế toán về chủ đề này và được xác nhận là vẫn được ký và xuất hóa đơn như bình thường.

Thế nhưng, chúng tôi thì vẫn cho là có thể có rủi ro. Mặc dù bên thuế không có quan điểm ngặt nghèo về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu bên cơ quan quản lý về hoạt động kinh doanh và đầu tư khắt khe thì họ vẫn có thể phạt doanh nghiệp vì không thông báo nội dung thay đổi đăng ký về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu tại Điều 49 nghị định 78/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.
Mức phạt này là từ 1,000,000VND-15,000,000VNĐ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Mọi thông tin về Hợp đồng giới thiệu khách hàng và hưởng hoa hồng môi giới vui lòng liên hệ ngay tới công ty luật SBLAW.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan