Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực khi nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có một thửa đất được hưởng từ ông cha để lại. Tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1990, thửa đất rộng 800m2. Năm 1997 tôi có viết đơn gửi UBND xã xin cắt đất cho em trai tôi khoảng 300m2, em tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002. Nay kiểm tra lại không thấy biên bản kiểm tra hiện trạng, không thấy hợp đồng cho tặng từ tôi sang cho em trai tôi. Vì thiếu 02 văn bản nêu trên nay tôi đề nghị các cơ quan của xã, huyện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho em trai tôi và tôi đòi lại đất tôi không cho em tôi nữa. Vậy tôi xin hỏi có thể thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho em trai tôi không? Tôi không cho em tôi đất nữa có được không, nếu thu lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em tôi thì căn cứ theo quy định nào của pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như bạn trình bày, năm 1997 bạn có viết đơn gửi UBND xã xin cắt đất cho em trai bạn khoảng 300m2, được hiểu là bạn tặng cho em trai bạn 300m2.

Điều 463 Bộ luật dân sự 1995 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản như sau:

"Điều 463. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền và phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu, thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm nhận tài sản”.

Điều kiện để hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp như sau:

- Hợp đồng tặng cho được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực;

- Phải được đăng ký quyền sử dụng;

Bạn nêu em bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 trên cơ sở nhận tặng cho từ bạn vào thời điểm năm 1997. Theo quy định nêu trên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất vào năm 2002.

Tuy nhiên, hiện tại trong hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất không có biên bản kiểm tra hiện trạng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Việc không có những giấy tờ này chưa có cơ sở để xác định giao dịch tặng cho năm 1997 là vô hiệu. Bạn cần chắc chắn ngay từ đầu không có Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chức thực thì khi đó mới xác định giao dịch vô hiệu, việc không có biên bản kiểm tra hiện trạng không ảnh hưởng tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho em bạn.

Nếu không có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực thì có căn cứ để xác định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng là căn cứ để yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan