Có được nhận lại tiền đặt cọc khi bên bán không giao hàng?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đã giao kết hợp đồng mua một lô hàng hóa với ông A và đặt cọc trước 20 triệu cho lô hàng đó. Tuy nhiên sau đó ông A không giao hàng cho tôi. Vậy tôi có nhận lại được khoản tiền đặt cọc không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đặt cọc như sau:

“Điều 328. Đặt cọc

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Trường hợp của bạn đã giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng ông A không thực hiện hợp đồng thì ông A sẽ phải trả lại bạn số tiền 20 triệu đồng cùng một khoản tiền tương đương. Như vậy, bạn có thể sẽ nhận được 40 triệu đồng trong trường hợp giữa bạn và ông A không có thỏa thuận khác.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư Hà từ SBLAW trên truyền hình về vấn đề hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan