Đưa doanh nghiệp FDI lên sàn – hạn chế chuyển giá, trốn thuế

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về đưa các doanh nghiệp FDI lên sàn. Dưới đây là nội dung chi tiết: Việc các doanh nghiệp FDI “đưa mình” lên sàn, bán đi cổ phiếu cũng là một cách làm đa dạng hoá […]