Hiệp định Atiga

Những thông tin quan trọng về Hiệp định Atiga

Hiệp định ATIGA cho phép các quốc gia ASEAN áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại như tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp theo quy định của WTO. Ngoài ra, Hiệp định cũng có quy định về các biện pháp tự vệ đặc biệt đối với sản phẩm gạo […]