Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Xử lý như thế nào khi bên bán giao hàng không đúng loại?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi và một người bạn đã giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là 100kg táo. Tuy nhiên khi đến hạn giao hàng người này không giao đúng số cân táo mà lại trộn cả lê vào với lý do một số quả táo đã bị hỏng nên thay thế bằng quả khác. Tôi không chấp nhận điều này thì phải xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2,3,4 Điều 297 Luật Thương mại 2005 quy định về trường hợp bên vi phạm giao hàng không đúng hợp đồng như sau:

“Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

……………..

  1. Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.
  2. Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.
  3. Bên bị vi phạm phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ, nếu bên vi phạm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy trong trường hợp này, người bán đã giao hàng không đúng loại khi chưa được sự chấp thuận của bạn là đã vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Theo đó, bạn có quyền mua hàng hóa (ở đây là táo) từ người khác và bên đã vi phạm hợp đồng có trách nhiệm thanh toán khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan khác phát sinh khi bạn mua hàng từ người khác.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan