Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chuyên sản xuất ghế sofa xuất khẩu Châu Âu, có địa chỉ tại Hà Nội và Sài Gòn.

Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu tư vấn thiết hợp đồng thương mại quốc tế.

Vui lòng gửi báo giá dịch vụ theo yêu tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế:

Soạn thảo, Kiểm tra và reviews hợp đồng để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trả lời: Chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng hiện đang có nhu cầu được tư vấn pháp luật về việc rà soát, kiểm tra, soạn thảo Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế (“Hợp Đồng”) dự kiến ký kết giữa Quý Khách hàng và các nhà cung cấp/đối tác nước ngoài.

Là một công ty Luật hàng đầu trong lĩnh vực Tư Vấn Đầu Tư, Kinh Doanh, Thương Mại, Sở Hữu Trí Tuệ và Giải Quyết Tranh Chấp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý về các vấn đề nêu trên

1. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

o Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp Đồng theo pháp luật Việt Nam.

o Rà soát, kiểm tra soạn thảo Hợp Đồng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, theo pháp luật Việt Nam.

2. PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Mối quan hệ công việc giữa SBLaw và Khách hàng dựa vào cơ sở là SBLaw sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

– Email;

– Điện thoại và/hoặc fax; hoặc – Họp trực tiếp.

Phí dịch vụ của SBLaw áp dụng với, nhưng không giới hạn bởi, các cuộc điện thoại, công văn, thư điện tử, họp, phân tích và nghiên cứu quy định pháp luật, rà soát và soạn thảo văn bản/tài liệu/hợp đồng, thuyết trình, gặp gỡ, và di chuyển.

Khách hàng hiểu rằng SBLaw là một công ty luật có giao dịch với nhiều khách hàng khác nhau, vì vậy Khách hàng cần cung cấp thông báo hợp lý, công bằng, và thực tế cho SBLaw về tất cả các yêu cầu công việc.

Trong trường hợp có các yêu cầu cung cấp các ý kiến tư vấn pháp luật ở tình trạng khẩn cấp, SBLaw sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để ưu tiên phục vụ yêu cầu của Khách hàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp, SBLaw sẽ cần có thời gian hợp lý để thu thập, trao đổi các chi tiết cần thiết và các nghiên cứu pháp lý cho việc thực hiện công việc để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của Khách hàng với chất lượng tối ưu.

3. THỜI HẠN THỰC HIỆN

– Liên quan đến phạm vi công việc đã được đề cập, SB Law dự tính bản Dự thảo đầu tiên của Hợp Đồng sẽ được gửi đến Khách hàng trong vòng 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu và thông tin cần thiết từ Khách hàng theo yêu cầu của SB Law.

– Trong vòng 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản Dự thảo đầu tiên của Hợp Đồng hoặc bản Hiệu chỉnh của Dự thảo đó, Khách hàng phải thông báo cho SB Law về các góp ý, sửa đổi, bổ sung, nhận xét của Khách hàng đối với bản Dự thảo hoặc bản Hiệu chỉnh của Dự thảo đó, nếu có.

Hết thời hạn này mà Khách hàng không có góp ý, sửa đổi, bổ sung, nhận xét gì sẽ được hiểu là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn nội dung của bản Dự thảo hoặc bản Hiệu chỉnh của Dự thảo đó, và tài liệu này được xem là bản hoàn chỉnh cuối cùng để bàn giao cho Khách hàng.

– Dựa trên bản Dự thảo đầu tiên của mỗi văn bản/tài liệu được soạn thảo, SB Law sẽ hiệu chỉnh bản Dự thảo đó tối đa ba (03) lần dựa trên góp ý, sửa đổi, bổ sung, nhận xét của Khách hàng.

4. PHÍ DỊCH VỤ VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN

4.1 Phí dịch vụ: – Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu Việt Nam Đồng). Lưu ý: Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế Giá Trị Gia Tăng, dịch thuật, chi phí đi lại và ăn ở của Luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công việc theo yêu cầu của Khách hàng, và lệ phí nhà nước (nếu có).

4.2 Cách thức thanh toán: Bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

4.3 Thời hạn thanh toán: – Đợt 1: Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi SB Law và Khách hàng ký kết hợp đồng, Khách hàng thanh toán cho SB Law 100% tổng phí dịch vụ đã bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng. – Đợt 2: Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày SB Law bàn giao bản Dự thảo đầu tiên của Hợp Đồng, Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí phát sinh khác nhân danh Khách hàng (nếu có).

4.4 Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SBLaw khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SBLaw. SBLaw sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng.

Đồng thời, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan