Luật sư và nghề luật sư tại Việt Nam

Trong chương trình Việt Nam ngày nay trên kênh VTC10, truyền hình đối ngoại, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có những chia sẻ về nghề luật sư tại Việt Nam. Mời các bạn xem nội dung chương trình tại đây: 

Chuyển đổi số cho luật sư

Hiện nay, cách mạng 4.0 đã trở thành mục tiêu, định hướng phát triển và hội nhập của Việt Nam trong dòng chảy chung của nhân loại. Trong đó, cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chính là chuyển đổi số với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu […]

Ngành nghề “Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý” có phải đảm bảo điều kiện quy định tại Luật Luật sư?

Đối với hoạt động kinh doanh mã ngành nghề “69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý”. Cụ thể, được hướng dẫn như sau: “69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý Nhóm này gồm: – Thống nhất các điều khoản, thoả thuận […]

Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã gửi Thông báo số 402/TB-ĐLS ngày 15/06/2022 về việc Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đến các tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư để biết và thực hiện. Dưới đây là nội dung […]

Tranh tụng

Chúng tôi hợp tác với các khách hàng để quản lý rủi ro và giải quyết nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng, tránh biện

Xem chi tiết

Trọng tài

SBLAW có khả năng cung cấp các nguồn lực vượt trội trong việc giải quyết tranh chấp theo các thủ tục trọng tài phức tạp

Xem chi tiết