Hợp đồng ủy quyền có thời hạn không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình được ủy quyền cho nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, mình lên lãnh thì không được với lý do giấy ủy quyền hết hạn. Vậy giờ mình phải làm thủ tục gì để lãnh được tiền bảo hiểm? Vì người ủy quyền cho mình không có ở Việt Nam.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 562 Bộ luật dân sự 2015 quy định Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

"Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền”.

Như vậy, nếu trong hợp đồng ủy quyền không quy định về thời hạn ủy quyền thì theo quy định của luật, hợp đồng ủy quyền chỉ có hiệu lực 01 năm.

Hiện nay, người bạn của bạn đang ở nước ngoài nên nếu muốn ủy quyền để bạn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần thì có thể gửi một văn bản ủy quyền từ nước ngoài về, có xác nhận của cơ quan đại Việt Nam ở nước ngoài về cho bạn.

Điều 78 Luật công chứng 2014 quy định về việc công chứng của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài như sau:

"Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam".

Sau khi nhận được giấy ủy quyền, bạn lên cơ quan bảo hiểm xã hội nhận thay bạn của bạn tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, bạn chỉ được nhận thay bạn của bạn tiền bảo hiểm xã hội một lần không được nộp hồ sơ thay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan