Dịch vụ tư vấn và soạn thảo thỏa thuận và hợp đồng xúc tiến thương mại

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang có kế hoạch đại diện cho 01 nhà máy sản xuất sữa tại Việt Nam nhằm tìm kiếm khách hàng, phân phối các sản phẩm sữa do nhà máy sản xuất cho các khách hàng trong nước và/hoặc nước ngoài.
Với nội dung công việc như trên thì công ty chúng tôi và nhà máy sẽ ký Hợp đồng
Vì vậy, chúng tôi đang có nhu cầu tìm văn phòng luật tư vấn và soạn thảo hợp đồng xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Được biết công ty luật SBlaw có cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, chúng tôi muốn liên lạc để trao đổi và hợp tác. Mong nhận được phản hồi từ quý công ty sớm. Trân trọng.
Trả lời: SBLAW gửi tới Quý doanh nghiệp nội dung tư vấn và bản chào giá như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1.1. Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a) Tư vấn các khía cạnh liên quan đến giao dịch Khách hàng thực hiện.
b) Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền giữa Khách hàng và đối tác bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Việt-Anh ;
c) Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng;
d) Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 2 lần hoặc 5 giờ làm việc) để đưa ra bản Dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

1.2. Thời gian và các bước thực hiện:

a) Trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 60% Phí Dịch vụ theo Mục dưới đây, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng đại lý phân phối.
b) Khách hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.
c) SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng đại lý và gửi lại Dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng đại lý cho Khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.
d) Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo Hợp đồng đại lý tối đa là hai lần. Từ lần thứ ba trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với Dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục này.
e) Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.
f) Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.

g) Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

2.1. Phí Dịch vụ của SB Law là:

a) Phí soạn thảo Hợp đồng đại lý phần phối bằng tiếng Việt là: 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu Đồng Việt Nam);
b) Phí soạn thảo Hợp đồng đại lý phân phối song ngữ Anh Việt là: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng Việt Nam)
Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.
Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan