Phá sản doanh nghiệp

Tham gia hỗ trợ chủ nợ trong thủ tục phá sản

Câu hỏi: Chào Luật sư, Năm 2018 công ty chúng tôi có ký 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ phân phối và phát sóng truyền hình cho công ty X có giá trị là: 3.321.964.800 VNĐ. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ như hợp đồng, đã xuất hóa đơn. Tuy nhiên […]

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Câu Hỏi: Thưa Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong giải quyết vụ việc phá sản? Tôi xin chân thành cảm ơn. Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của […]

Khi nào doanh nghiệp bị coi là phá sản

Khi nào doanh nghiệp bị coi là phá sản?

Câu Hỏi: Thưa Luật sư, tôi đang sở hữu một doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp của tôi hiện tại đang nợ một số tiền lớn và tôi không có khả năng thanh toán? Vậy, Luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi đã bị coi là phá sản chưa? Xin cảm ơn Luật sư. […]

Cá nhân được hành nghề quản lý thanh lý tài sản là ai?

Câu hỏi: Tôi là Nhung. Hiện tại công ty tôi đang trong quá trình giải quyết phá sản. Quý công ty cho tôi hỏi những cá nhân nào được quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn […]