Xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

Xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

Tình trạng chậm triển khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội nên được xử lý dứt điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bài viết dưới đáy có lấy ý kiến Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, được phỏng […]

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

Xem chi tiết