Cần cơ chế riêng hỗ trợ startup huy động vốn trên TTCK

Cần cơ chế riêng hỗ trợ Startup huy động vốn trên TTCK

Những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng thu  hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Số lượng  các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vì thế cũng tăng dần lên, kéo  theo nhu cầu huy động vốn dâng cao.  Việt Nam đang […]

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến

Xem chi tiết