Mức lãi suất trong hợp đồng vay bao nhiêu là đúng quy định?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Vinh, ở Phú Thọ. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm, dự định sẽ gửi tiền vào ngân hàng nhưng có một người bạn của tôi cần góp vốn kinh doanh, nên anh ấy muốn vay tôi số tiền này. Vậy xin cho hỏi mức lãi suất trong hợp đồng vay bao nhiêu là đúng quy định?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về lãi suất:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật của pháp luật hiện hành, mức lãi suất đối với hợp đồng vay trước hết là do các bên thỏa thuận, trong đó, mức lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Trong trường hợp hai bạn thỏa thuận về mức lãi suất vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực pháp luật. Chính vì vậy, hai bạn nên tự thỏa thuận với nhau về một mức lãi suất phù hợp, trước hết là đúng theo quy định của pháp luật, sau đó, căn cứ vào khả năng cũng như nhu cầu của các bên để lựa chọn một mức lãi suất phù hợp nhất, có lợi nhất cho các bên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan