Giải pháp ngăn chặn tình trạng hai giá

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật NHH SB Law đã có quan điểm về tình trạng hai giá trên thị trường trên báo ANTV, dưới đây là nội dung chi tiết  Câu 1: Hiện nay xuất hiện tình trạng kê khai 2 giá, giá trên hoá đơn 1 đằng, giá […]

Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã gửi Thông báo số 402/TB-ĐLS ngày 15/06/2022 về việc Điều chỉnh mức phí gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đến các tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư để biết và thực hiện. Dưới đây là nội dung […]

GIẢI PHÁP NÀO “CHẶN” BÁN NHÀ HAI GIÁ

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có quan điểm về “Giải pháp nào “chặn” bán nhà hai giá”. Dưới đây là nội dung chi tiết: Thời gian qua, tình trạng kê khai 2 giá đã phổ biến lâu nay trên thị trường như: Giá bán cao […]

Dự kiến của Bộ tài chính quay lại việc đánh thuế với nhà ở

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có bài viết về Dự thảo các chính sách thu thuế Bất động sản của Bộ Tài chính. Dưới đây là nội dung chi tiết:  Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law Mới […]