Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)

Sau khi dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) được đưa ra đã được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận và giới chuyên gia. Trong đó dự thảo sửa đổi, bổ sung thêm rất nhiều quy định nhằm phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ, thị […]

Luật sư và nghề luật sư tại Việt Nam

Trong chương trình Việt Nam ngày nay trên kênh VTC10, truyền hình đối ngoại, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có những chia sẻ về nghề luật sư tại Việt Nam. Mời các bạn xem nội dung chương trình tại đây: 

Chuyển đổi số cho luật sư

Hiện nay, cách mạng 4.0 đã trở thành mục tiêu, định hướng phát triển và hội nhập của Việt Nam trong dòng chảy chung của nhân loại. Trong đó, cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chính là chuyển đổi số với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu […]