Danh mục 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của BHXH Việt Nam

Danh mục 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của BHXH Việt Nam

Ngày 05/6/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định gồm các nội dung chính sau đây: 1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình […]