Nhượng quyền thương mại

Tư vấn pháp luật về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp, đang nghiên cứu về mô hình nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, đề nghị SBLAW cung cấp về phạm vi dịch vụ tư vấn nhượng quyền: Trả lời: Thay mặt SB Law, trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn […]

Bãi bỏ một điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại

Bãi bỏ quy định Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt […]

Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Câu hỏi: Mình là Trường, ở Hà Nội. Quý Công ty cho mình hỏi: Tại sao hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại phải được hoạt động ít nhất 1 năm? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ […]