Hợp đồng nhượng quyền thương mại – Những điều cần lưu ý

Mô hình nhượng quyền có thể mang đến những lợi ích lớn, nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro nhất định cho cả hai phía. Về những vấn đề xoay quay lĩnh vực trên, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty Luật TNHH SB LAW đã có bài phỏng vấn ngắn, nội […]

Quyền thương mại

“Quyền thương mại” bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau: Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên

Xem chi tiết