Rút vốn đầu tư ra khỏi Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi đang có ý định đầu tư vào các dự án ở Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật Việt Nam có cơ chế đảm bảo nào cho việc tôi được rút vốn của tôi ra khỏi Việt Nam bất cứ lúc nào khộng?

Trả lời:

Căn cứ điều 11 Luật đầu tư 2014 quy định về bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài thì:

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

  1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
  2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
  3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Như vậy, bạn có quyền được rút vốn của mình ra khỏi Việt Nam khi đã thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình đối với Nhà nước Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan