Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư, em có vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn, hợp đồng lao động có điểm gì khác với hợp đồng dân sự thông thường. Em cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật dân sự và Bộ luật lao động hiện hành, có thể phân biệt hai loại hợp đồng dựa theo những tiêu chí như sau:

Tiêu chí Hợp đồng dân sự Hợp đồng lao động
Khái niệm Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Chủ thể giao kết hợp đồng Các bên chủ thể có năng lực hành vi dân sự có thể tham gia ký kết hợp đồng dân sự Người lao động với người sử dụng lao động.

(Lưu ý: người lao động phải từ đủ 15 tuổi trở lên)

 

Mục đích hợp đồng

 

Hợp đồng dân sự có thể có mục đích sinh lợi hoặc không có mục đích sinh lợi. Thỏa thuận về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Luật điều chỉnh

 

Thông thường, các hợp đồng dân sự sẽ được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự và các luật liên quan tới nội dung thoả thuận. Hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động .
Hình thức Các hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói hoặc văn bản.. Bằng văn bản

 

Cơ quan giải quyết tranh chấp

 

Tranh chấp của hợp đồng dân sự được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải giữa 2 bên hoặc đưa ra toà án giải quyết Tranh chấp của HĐLĐ được giải quyết bởi Hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan