Các cơ quan truyền thông mong muốn phỏng vấn các luật sư vui lòng liên hệ :

sblaw-truyenthongVăn phòng Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Chủ tịch, luật sư điều hành

Email: ha.nguyen@sblaw.vn
ĐT: +84 24 62 62 0246

Di động: 0904 340 664
Fax: +84 24 66 64 0246

truyen-hinh-vinh-longVăn phòng TP. Hồ Chí Minh.

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa

Luật sư thành viên, trưởng CN Sài Gòn

Email: hoa.nguyen@sblaw.vn

ĐT: + 84 28 3520  8101

Di động: 0983 33 60 69
Fax: + 84 28 3520  8102

Chat Zalo: 0904340664