Công nghệ cấm chuyển giao theo quy định mới

Câu hỏi: Theo Luật chuyển giao công nghệ mới nhất, những công nghệ nào bị cấm chuyển giao? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư […]

Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao?

Câu hỏi: Mình là Hà Anh, ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Theo quy định mới, những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc […]

Các hình thức chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

Câu hỏi: Quý công ty cho tôi hỏi: Ở Việt Nam, có bao nhiêu hình thức chuyển giao công nghệ? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi […]

Các đối tượng công nghệ nào được chuyển giao?

Câu hỏi: Mình là Dung, ở Hà Nội. Quý công ty cho mình hỏi: Những đối tượng công nghệ nào được chuyển giao theo quy định mới? Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan […]