Việt kiều có được mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Việt kiều có được mua bán, sáp nhập doanh nghiệp?

Trong năm 2024, thị trường mua bán sáp nhập (M&A) sẽ tiếp tục sôi động, bởi vì các nhà đầu tư sẽ nhắm tới những doanh nghiệp có chiến lược đầu tư sản phẩm ổn định và lâu dài trong các ngành nông nghiệp và thực phẩm. Đặc biệt, khi luật Đất đai, luật kinh […]