CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

A. GIỚI THIỆU Bức tranh về tình hình kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 phản ánh rõ nét các tác động của dịch bệnh Covid-19, cả tích cực và tiêu cực, đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước cũng như đời sống của đa số người lao […]

Tư vấn luật thường xuyên

Hỏi về thanh toán phép cho Người lao động

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Thái Lan. Hiện công ty đang trả phép cho 1 nhóm đối tượng lao động; do đặc thù công việc, để khuyến khich họ không sử dụng hết số ngày phép (làm ảnh hưởng đến công việc). Hiện tại sau mỗi kỳ (1 […]