Xâm phạm bí mật kinh doanh, bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Trước đây mình từng làm việc cho 1 tiệm phở nên có biết một số công thức riêng của cửa hàng đó. Sau 10 năm làm việc ở đó, mình xin nghỉ và về mở một tiệm phở riêng. Mình có sử dụng vài công thức mà mình biết […]