Mức xử phạt đối với doanh nghiệp khi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động là bao nhiêu?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hường, tôi vào làm một Công ty TNHH vào tháng 03/2016. Ký hợp đồng thử việc 2 tháng, sau đó tháng 5/2016 tôi ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 1 năm. Theo đó đến 30/4/2017, là hợp đồng của tôi đã hết hạn. Từ đó đến nay Công ty không ký thêm hợp đồng nào nữa. Nay là tháng 02/2018, Công ty yêu cầu tôi ký bổ sung hợp đồng còn thiếu, là hợp đồng xác định thời hạn và có ngày ký trên hợp đồng là 1/5/2017. Xin hỏi: Trong trường hợp này Công ty tôi đúng hay sai và tôi nên ký hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì việc công ty bạn yêu cầu ký hợp đồng bổ sung còn thiếu là trái quy định của pháp luật. Bởi: Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về loại hợp đồng lao động. Theo đó, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

"2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn...".

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, khi hợp đồng lao động cũ hết hạn thì trong thời hạn 30 ngày, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Sau thời hạn này nếu như hai bên không ký kết hợp đồng thì hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Xét trong trường hợp của bạn thì bạn ký hợp đồng thử việc với công ty là 2 tháng. Sau đó tháng 5/2016 bạn ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 1 năm. Theo đó đến 30/4/2017, là hợp đồng của bạn đã hết hạn. Từ đó đến nay Công ty không ký thêm hợp đồng nào nữa. Điều này có nghĩa là hiện tại hợp đồng giữa bạn và công ty đã chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn.

Ở đây, tháng 02/2018 Công ty yêu cầu bạn ký bổ sung hợp đồng còn thiếu, là hợp đồng xác định thời hạn và có ngày ký trên hợp đồng là 1/5/2017 là trái quy định pháp luật. Bởi theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn tức là từ 30/4/2017 đến 31/5/2017, công ty bạn phải ký kết hợp đồng lao động mới với bạn. Hiện tại, đã 9 tháng, công ty mới yêu cầu ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là không đúng và bạn không nên ký. Trong trường hợp này, nếu bạn muốn ký thì yêu cầu công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bạn. Nếu công ty bạn vẫn yêu cầu bạn ký hợp đồng xác định thời hạn thì bạn có thể làm đơn đến Phòng lao động thương binh xã hội để được xem xét, giải quyết.

Công ty bạn có thể sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

"4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; ...".

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan