Tư vấn pháp lý giao dịch tiền kỹ thuật số

Câu hỏi: Chúng tôi ở một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Chúng tôi đang chuẩn bị ra sản phẩm mới là giao dịch là OTC- tức là công ty chỉ cung cấp platform, user tự giao dịch mua bán coin và thanh toán cho nhau. Luồng cơ bản như sau: User A tạo […]