Luật Đất đai sửa đổi là tính toán bỏ khung giá đất. Điều này sẽ có tác động như thế nào đến giá đất và người mua nhà/đất?

Một trong những nội dung quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi là tính toán bỏ khung giá đất. Điều này sẽ có tác động như thế nào đến người mua nhà/đất? Liệu có khiến giá nhà/đất tăng hay không? Trả lời: Trước đó, bảng giá đất chỉ được dùng để tính tiền sử […]

Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo “Định hướng hoàn thiện các bộ quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp”

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tich Công ty Luật TNHH SBLaw đã tham dự Hội thảo “Định hướng hoàn thiện các bộ quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp” do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc […]

SBLAW là công ty luật về sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam năm 2023

Theo công bố mới nhất của Legal 500, SBLAW được xếp hạng là một trong những công ty luật về sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam.  Sau đây là nội dung xếp hạng của Legal 500: SB LAW advises domestic and international clients on a range of trademark, patent, industrial design and copyright […]

Hội thảo “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tài liệu hướng dẫn cho quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp và khuyến nghị cho Việt Nam”

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tich Công ty Luật TNHH SBLaw đã có bài tham luận tại Hội thảo “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tài liệu hướng dẫn cho quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp và khuyến nghị cho Việt Nam” do Ban […]