Tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hòa, ở Hà Nội. Bên mình đang muốn tìm kiếm 1 công ty luật chuyên nghiệp để hỗ trợ công ty mình soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa với đối tác. Báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1.1 Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a) Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng gia công hàng hóa giữa Khách hàng và đối tác Trung Quốc;

b) Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để đưa ra bản Dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

1.2 Thời gian và các bước thực hiện:

a) Trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 4 dưới đây, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng gia công hàng hóa.

b) Khách hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng gia công hàng hóa trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng gia công hàng hóa.

c) SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng gia công hàng hóa và gửi lại Dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng gia công hàng hóa cho Khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.

d) Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo Hợp đồng gia công hàng hóa tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 4 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với Dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 3.2 này.

e) Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

f) Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.

g) Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

a) Phí soạn thảo Hợp đồng gia công hàng hóa là: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu Đồng Việt Nam);

b) Phí Sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với Dự thảo Hợp đồng là: 300.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam một giờ làm việc).

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw trả lời phỏng vấn về hợp đồng trong mua bán bất động sản. Mời quý vị đón xem tại đây:

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan