Tư vấn pháp luật vụ việc mua chui cổ phiếu

Ngày 25/6/2021, Công ty cổ phần A mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty cổ phần TPHN dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAII nhưng không đăng ký chào mua công khai. Do đó Công ty cổ phần A […]

DỰ THẢO SỬA ĐỔI LẦN 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2020/NĐ-CP

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw nhấn mạnh Dự thảo sửa đổi lần 5 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đánh giá là đang thắt chặt hơn. Dưới đây là một số trao đổi cụ thể: Câu hỏi: Cụ […]

Thị trường trái phiếu – Minh bạch để phát triển

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về vấn đề “Thị trường trái phiếu – Minh bạch để phát triển” . Dưới đây là nội dung chi tiết : Với con số tăng trưởng trên 50% của trái phiếu năm 2020, theo Luật […]

Giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường chứng khoán

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có quan điểm về giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường chứng khoán. Dưới đây là nội dung chi tiết: Về giải pháp tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán, UBCK đã đặc […]