Sàn giao dịch TPDN riêng lẻ

Sàn giao dịch TPDN riêng lẻ và giải pháp thúc đẩy

Vào ngày 19/7/2023, Bộ Tài chính đã chính thức triển khai hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty luật SBLAW cũng đã chia sẻ: Câu hỏi 1: Ông đánh giá […]